Equals

Equals(object)

Bepaalt of het opgegeven object gelijk is aan het huidige object.

public override bool Equals(object obj)
ParameterTypeBeschrijving
objObjectHet object dat moet worden vergeleken met het huidige object.

Winstwaarde

WAAR als het opgegeven object gelijk is aan het huidige object; anders,vals.

Zie ook


Equals(AlternativeScheme)

Bepaalt of het opgegeven alternatieve schema gelijk is aan het huidige alternatieve schema.

public bool Equals(AlternativeScheme other)
ParameterTypeBeschrijving
otherAlternativeSchemeDe alternatieve regeling om te vergelijken met de huidige alternatieve regeling.

Winstwaarde

WAAR als het opgegeven object gelijk is aan het huidige object; anders,vals.

Zie ook