Save

Save(Stream, BarCodeImageFormat)

Genereert en slaat een complexe barcodeafbeelding op onder de huidige instellingen.

public void Save(Stream stream, BarCodeImageFormat format)
ParameterTypeBeschrijving
streamStreamUitvoersysteem.IO.Stream.
formatBarCodeImageFormatSpecificeert de bestandsindeling van de uitvoerafbeelding.

Zie ook


Save(string, BarCodeImageFormat)

Genereert en slaat een complexe barcodeafbeelding op onder de huidige instellingen.

public void Save(string filename, BarCodeImageFormat format)
ParameterTypeBeschrijving
filenameStringPad om naar op te slaan.
formatBarCodeImageFormatSpecificeert de bestandsindeling van de uitvoerafbeelding.

Zie ook


Save(string)

Genereert en slaat een complexe barcodeafbeelding op onder de huidige instellingen.

public void Save(string filename)
ParameterTypeBeschrijving
filenameStringPad om naar op te slaan.

Zie ook