HIBCLICCombinedCodetext

HIBCLICCombinedCodetext class

Klasse voor het coderen en decoderen van de tekst die is ingesloten in de HIBC LIC-code die primaire en secundaire gegevens opslaat.

public class HIBCLICCombinedCodetext : HIBCLICComplexCodetext

Constructeurs

NaamBeschrijving
HIBCLICCombinedCodetext()De standaard constructeur.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
BarcodeType { get; set; }Haalt of stelt het streepjescodetype in. HIBC LIC-codetekst kan worden gecodeerd met de coderingstypen HIBCCode39LIC, HIBCCode128LIC, HIBCAztecLIC, HIBCDataMatrixLIC en HIBCQRLIC. Standaardwaarde: HIBCCode39LIC.
PrimaryData { get; set; }Identificeert primaire gegevens.
SecondaryAndAdditionalData { get; set; }Identificeert secundaire en aanvullende aanvullende gegevens.

methoden

NaamBeschrijving
override Equals(object)Retourneert een waarde die aangeeft of deze instantie gelijk is aan een opgegevenHIBCLICCombinedCodetext waarde.
GetBarcodeType()Krijgt streepjescodetype.
override GetConstructedCodetext()Construeert codetekst
override GetHashCode()Retourneert de hash-code voor deze instantie.
override InitFromString(string)Initialiseert instantie van geconstrueerde codetekst.

Voorbeelden

Dit voorbeeld laat zien hoe HIBC LIC moet worden gecodeerd en gedecodeerd met behulp van HIBCLICCombinedCodetext.

[C#]
HIBCLICCombinedCodetext combinedCodetext = new HIBCLICCombinedCodetext();
combinedCodetext.BarcodeType = EncodeTypes.HIBCQRLIC;
combinedCodetext.PrimaryData = new PrimaryData();
combinedCodetext.PrimaryData.ProductOrCatalogNumber = "12345";
combinedCodetext.PrimaryData.LabelerIdentificationCode = "A999";
combinedCodetext.PrimaryData.UnitOfMeasureID = 1;
combinedCodetext.SecondaryAndAdditionalData = new SecondaryAndAdditionalData();
combinedCodetext.SecondaryAndAdditionalData.ExpiryDate = DateTime.Now;
combinedCodetext.SecondaryAndAdditionalData.ExpiryDateFormat = HIBCLICDateFormat.MMDDYY;
combinedCodetext.SecondaryAndAdditionalData.Quantity = 30;
combinedCodetext.SecondaryAndAdditionalData.LotNumber = "LOT123";
combinedCodetext.SecondaryAndAdditionalData.SerialNumber = "SERIAL123";
combinedCodetext.SecondaryAndAdditionalData.DateOfManufacture = DateTime.Now;
using (ComplexBarcodeGenerator generator = new ComplexBarcodeGenerator(combinedCodetext))
{
  Bitmap image = generator.GenerateBarCodeImage();
  using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(image, DecodeType.HIBCQRLIC))
  {
    reader.ReadBarCodes();
    string codetext = reader.FoundBarCodes[0].CodeText;
    HIBCLICCombinedCodetext result = (HIBCLICCombinedCodetext)ComplexCodetextReader.TryDecodeHIBCLIC(codetext);
    Console.WriteLine("Product or catalog number: " + result.PrimaryData.ProductOrCatalogNumber);
    Console.WriteLine("Labeler identification code: " + result.PrimaryData.LabelerIdentificationCode);
    Console.WriteLine("Unit of measure ID: " + result.PrimaryData.UnitOfMeasureID);
    Console.WriteLine("Expiry date: " + result.SecondaryAndAdditionalData.ExpiryDate);
    Console.WriteLine("Quantity: " + result.SecondaryAndAdditionalData.Quantity);
    Console.WriteLine("Lot number: " + result.SecondaryAndAdditionalData.LotNumber);
    Console.WriteLine("Serial number: " + result.SecondaryAndAdditionalData.SerialNumber);
    Console.WriteLine("Date of manufacture: " + result.SecondaryAndAdditionalData.DateOfManufacture);
  }
}

Zie ook