HIBCLICComplexCodetext

HIBCLICComplexCodetext class

Basisklasse voor het coderen en decoderen van de tekst die is ingesloten in de HIBC LIC-code.

public abstract class HIBCLICComplexCodetext : IComplexCodetext

Eigenschappen

NaamBeschrijving
BarcodeType { get; set; }Haalt of stelt het streepjescodetype in. HIBC LIC-codetekst kan worden gecodeerd met de coderingstypen HIBCCode39LIC, HIBCCode128LIC, HIBCAztecLIC, HIBCDataMatrixLIC en HIBCQRLIC. Standaardwaarde: HIBCCode39LIC.

methoden

NaamBeschrijving
GetBarcodeType()Krijgt streepjescodetype.
abstract GetConstructedCodetext()Construeert codetekst
abstract InitFromString(string)Initialiseert instantie van geconstrueerde codetekst.

Voorbeelden

Dit voorbeeld laat zien hoe u onbewerkte HIBC LIC-codetekst kunt decoderen naar HIBCLICComplexCodetext-instantie.

[C#]
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(@"c:\test.png", DecodeType.HIBCAztecLIC))
{
   foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    HIBCLICComplexCodetext resultHIBCLICComplexCodetext = ComplexCodetextReader.TryDecodeHIBCLIC(result.CodeText);
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + resultMaxiCodeCodetext.GetBarcodeType());
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + resultMaxiCodeCodetext.GetConstructedCodetext());
  }
}

Zie ook