InitFromString

HIBCLICPrimaryDataCodetext.InitFromString method

Initialiseert instantie van geconstrueerde codetekst.

public override void InitFromString(string constructedCodetext)
ParameterTypeBeschrijving
constructedCodetextStringGeconstrueerde codetekst.

Zie ook