Equals

HIBCLICSecondaryAndAdditionalDataCodetext.Equals method

Retourneert een waarde die aangeeft of deze instantie gelijk is aan een opgegevenHIBCLICSecondaryAndAdditionalDataCodetext waarde.

public override bool Equals(object obj)
ParameterTypeBeschrijving
objObjectEenHIBCLICSecondaryAndAdditionalDataCodetext waarde om te vergelijken met deze instantie.

Winstwaarde

WAAR als obj dezelfde waarde heeft als deze instantie; anders, vals.

Zie ook