HIBCPASDataType

HIBCPASDataType enumeration

HIBC PAS-record gegevenstypen.

public enum HIBCPASDataType

Waarden

NaamWaardeBeschrijving
LabelerIdentificationCode0A - Identificatiecode etiketteerder
ServiceIdentification1B - Service-identificatie
PatientIdentification2C - Patiëntidentificatie
SpecimenIdentification3D - Monsteridentificatie
PersonnelIdentification4E - Personeelsidentificatie
AdministrableProductIdentification5F - Beheerbare productidentificatie
ImplantableProductInformation6G - Implanteerbaar productinformatie
HospitalItemIdentification7H - Identificatie van ziekenhuisitems
MedicalProcedureIdentification8I - Identificatie medische procedure
ReimbursementCategory9J - Vergoedingscategorie
BloodProductIdentification10K - Bloedproductidentificatie
DemographicData11L - Demografische gegevens
DateTime12M - DateTime in JJJDDDUHMMG-indeling
AssetIdentification13N - Activa-identificatie
PurchaseOrderNumber14O - Inkoopordernummer
DietaryItemIdentification15P - Dieet Item Identificatie
ManufacturerSerialNumber16Q - Serienummer fabrikant
LibraryMaterialsIdentification17R - Identificatie van bibliotheekmaterialen
BusinessControlNumber18S - Bedrijfscontrolenummer
EpisodeOfCareIdentification19T - Episode van zorgidentificatie
HealthIndustryNumber20U - Nummer gezondheidssector
PatientVisitID21V - Patiëntbezoek ID
XMLDocument22X - XML-document
UserDefined25Z - Door gebruiker gedefinieerd

Zie ook