IComplexCodetext

IComplexCodetext interface

Interface voor complexe codetekst gebruikt met ComplexBarcodeGenerator.

public interface IComplexCodetext

methoden

NaamBeschrijving
GetBarcodeType()Krijgt streepjescodetype.
GetConstructedCodetext()Construct codetekst voor complexe barcode
InitFromString(string)Initialiseert instantie met geconstrueerde codetekst.

Zie ook