GetConstructedCodetext

IComplexCodetext.GetConstructedCodetext method

Construct codetekst voor complexe barcode

public string GetConstructedCodetext()

Winstwaarde

Geconstrueerde codetekst

Zie ook