CustomerContentEncodeMode

Mailmark2DCodetext.CustomerContentEncodeMode property

Codeermodus van Datamatrix-barcode. Standaardwaarde: DataMatrixEncodeMode.C40.

public DataMatrixEncodeMode CustomerContentEncodeMode { get; set; }

Zie ook