DataMatrixType

Mailmark2DCodetext.DataMatrixType property

2D Mailmark Type bepaalt de grootte van de datamatrix-streepjescode.

public Mailmark2DType DataMatrixType { get; set; }

Zie ook