GetConstructedCodetext

Mailmark2DCodetext.GetConstructedCodetext method

Stel codetekst samen uit Mailmark-gegevens.

public string GetConstructedCodetext()

Winstwaarde

Geconstrueerde codetekst

Zie ook