ItemID

MailmarkCodetext.ItemID property

Maximale waarde is 99999999.

public int ItemID { get; set; }

Zie ook