MaxiCodeCodetext

MaxiCodeCodetext class

Basisklasse voor het coderen en decoderen van de tekst die is ingesloten in de MaxiCode-code.

public abstract class MaxiCodeCodetext : IComplexCodetext

Eigenschappen

NaamBeschrijving
ECIEncoding { get; set; }ECI-codering ophalen of instellen. Gebruikt wanneer MaxiCodeEncodeMode Auto. is Standaardwaarde: ISO-8859-1
MaxiCodeEncodeMode { get; set; }Haalt of stelt een MaxiCode-coderingsmodus in. Standaardwaarde: Auto.

methoden

NaamBeschrijving
GetBarcodeType()Krijgt streepjescodetype.
abstract GetConstructedCodetext()Construeert codetekst
abstract GetMode()Krijgt MaxiCode-modus.
abstract InitFromString(string)Initialiseert instantie van geconstrueerde codetekst.

Voorbeelden

Dit voorbeeld laat zien hoe onbewerkte MaxiCode-codetekst moet worden gedecodeerd naar MaxiCodeCodetext-instantie.

[C#]
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(@"c:\test.png", DecodeType.MaxiCode))
{
   foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    MaxiCodeCodetext resultMaxiCodeCodetext = ComplexCodetextReader.TryDecodeMaxiCode(result.Extended.MaxiCode.MaxiCodeMode, result.CodeText);
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + resultMaxiCodeCodetext.GetBarcodeType());
    Console.WriteLine("MaxiCode mode: " + resultMaxiCodeCodetext.GetMode());
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + resultMaxiCodeCodetext.GetConstructedCodetext());
  }
}

Zie ook