GetMode

MaxiCodeCodetext.GetMode method

Krijgt MaxiCode-modus.

public abstract MaxiCodeMode GetMode()

Winstwaarde

MaxiCode-modus

Zie ook