MaxiCodeStandardCodetext

MaxiCodeStandardCodetext class

Klasse voor het coderen en decoderen van MaxiCode-codetekst voor modus 4, 5 en 6.

public class MaxiCodeStandardCodetext : MaxiCodeCodetext

Constructeurs

NaamBeschrijving
MaxiCodeStandardCodetext()De standaard constructeur.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
ECIEncoding { get; set; }ECI-codering ophalen of instellen. Gebruikt wanneer MaxiCodeEncodeMode Auto. is Standaardwaarde: ISO-8859-1
MaxiCodeEncodeMode { get; set; }Haalt of stelt een MaxiCode-coderingsmodus in. Standaardwaarde: Auto.
Message { get; set; }Ontvangt of stelt bericht in.
Mode { get; set; }Haalt de MaxiCode-modus op of stelt deze in. Standaard codetekst kan alleen worden gebruikt met modi 4, 5 en 6.

methoden

NaamBeschrijving
override Equals(object)Retourneert een waarde die aangeeft of deze instantie gelijk is aan een opgegevenMaxiCodeStandardCodetext waarde.
GetBarcodeType()Krijgt streepjescodetype.
override GetConstructedCodetext()Construeert codetekst
override GetHashCode()Retourneert de hash-code voor deze instantie.
override GetMode()Krijgt MaxiCode-modus.
override InitFromString(string)Initialiseert instantie van geconstrueerde codetekst.

Zie ook