Equals

MaxiCodeStandardCodetext.Equals method

Retourneert een waarde die aangeeft of deze instantie gelijk is aan een opgegevenMaxiCodeStandardCodetext waarde.

public override bool Equals(object obj)
ParameterTypeBeschrijving
objObjectEenMaxiCodeStandardCodetext waarde om te vergelijken met deze instantie.

Winstwaarde

WAAR als obj dezelfde waarde heeft als deze instantie; anders, vals.

Zie ook