GetConstructedCodetext

MaxiCodeStandardCodetext.GetConstructedCodetext method

Construeert codetekst

public override string GetConstructedCodetext()

Winstwaarde

Geconstrueerde codetekst

Zie ook