GetMode

MaxiCodeStandardCodetext.GetMode method

Krijgt MaxiCode-modus.

public override MaxiCodeMode GetMode()

Winstwaarde

MaxiCode-modus

Zie ook