PrimaryData

PrimaryData class

Klasse voor het opslaan van primaire HIBC LIC-gegevens.

public class PrimaryData

Constructeurs

NaamBeschrijving
PrimaryData()De standaard constructeur.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
LabelerIdentificationCode { get; set; }Identificeert de datum van de identificatiecode van de labeler. De identificatiecode van de labeler moet uit 4 alfanumerieke tekens bestaan, waarbij het eerste teken altijd alfabetisch is.
ProductOrCatalogNumber { get; set; }Identificeert product- of catalogusnummer. Het product- of catalogusnummer moet een alfanumerieke reeks zijn met een lengte van maximaal 18 sybmol.
UnitOfMeasureID { get; set; }Identificeert maateenheid-ID. Maateenheid-ID moet een geheel getal zijn van 0 tot 9.

methoden

NaamBeschrijving
override Equals(object)Retourneert een waarde die aangeeft of deze instantie gelijk is aan een opgegevenPrimaryData waarde.
override GetHashCode()Retourneert de hash-code voor deze instantie.
ParseFromString(string)Instantiseert primaire gegevens uit tekenreeksindeling volgens HIBC LIC-specificatie.
override ToString()Converteert gegevens naar tekenreeksindeling volgens HIBC LIC-specificatie.

Zie ook