LabelerIdentificationCode

PrimaryData.LabelerIdentificationCode property

Identificeert de datum van de identificatiecode van de labeler. De identificatiecode van de labeler moet uit 4 alfanumerieke tekens bestaan, waarbij het eerste teken altijd alfabetisch is.

public string LabelerIdentificationCode { get; set; }

Zie ook