PrimaryData

PrimaryData constructor

De standaard constructeur.

public PrimaryData()

Zie ook