UnitOfMeasureID

PrimaryData.UnitOfMeasureID property

Identificeert maateenheid-ID. Maateenheid-ID moet een geheel getal zijn van 0 tot 9.

public int UnitOfMeasureID { get; set; }

Zie ook