ToString

SecondaryAndAdditionalData.ToString method

Converteert gegevens naar tekenreeksindeling volgens HIBC LIC-specificatie.

public override string ToString()

Winstwaarde

Geformatteerde tekenreeks.

Zie ook