Account

SwissQRBill.Account property

Krijgt of stelt het rekeningnummer van de schuldeiser in.

Rekeningnummers moeten geldige IBAN’s zijn van een bank in Zwitserland of Liechtenstein. Spaties zijn toegestaan in het rekeningnummer.

public string Account { get; set; }

Eigendoms-waarde

Het rekeningnummer van de schuldeiser.

Zie ook