BillInformation

SwissQRBill.BillInformation property

Krijgt of stelt de aanvullende gestructureerde factuurinformatie in.

public string BillInformation { get; set; }

Eigendoms-waarde

De gestructureerde rekeninginformatie.

Zie ook