Debtor

SwissQRBill.Debtor property

Haalt of stelt het debiteuradres in.

De debiteur is optioneel. Als het wordt weggelaten, stellen beide dit veld in op nul of een adres instellen met allesnul of lege waarden zijn ok.

public Address Debtor { get; set; }

Eigendoms-waarde

Het debiteurenadres.

Zie ook