GetConstructedCodetext

SwissQRCodetext.GetConstructedCodetext method

Codetekst samenstellen uit SwissQR-factuurgegevens

public string GetConstructedCodetext()

Winstwaarde

Geconstrueerde codetekst

Zie ook