InitFromString

SwissQRCodetext.InitFromString method

Initialiseert Bill met geconstrueerde codetekst.

public void InitFromString(string constructedCodetext)
ParameterTypeBeschrijving
constructedCodetextStringGeconstrueerde codetekst.

Zie ook