AutoSizeMode

AutoSizeMode enumeration

Specificeert de verschillende soorten automatische formaatmodi.

public enum AutoSizeMode

Waarden

NaamWaardeBeschrijving
None0Automatische formaatwijziging is uitgeschakeld.
Nearest1Pas de grootte van de streepjescode aan naar de dichtstbijzijnde laagst mogelijke grootte gespecificeerd door de eigenschappen BarCodeWidth en BarCodeHeight. Behoudt de standaard beeldverhouding.
Interpolation2Pas de grootte van de streepjescode aan naar de opgegeven grootte. De grootte kan worden gespecificeerd door de eigenschappen BarCodeWidth en BarCodeHeight. De gegenereerde streepjescode is mogelijk ongeldig (niet leesbaar) na het schalen.

Zie ook