AztecParameters

AztecParameters class

Azteekse parameters.

public class AztecParameters

Eigenschappen

NaamBeschrijving
AspectRatio { get; set; }Hoogte/Breedte-verhouding van 2D BarCode-module.
AztecErrorLevel { get; set; }Niveau van foutcorrectie van Azteekse streepjescodes. Waarde moet tussen 5 en 95 liggen.
AztecSymbolMode { get; set; }Haalt een Aztec Symbol-modus op of stelt deze in. Standaardwaarde: AztecSymbolMode.Auto.
CodeTextEncoding { get; set; }Haalt de codering van codetekst op of stelt deze in. Standaardwaarde: UTF-8

methoden

NaamBeschrijving
override ToString()Retourneert hiervan een door mensen leesbare tekenreeksrepresentatieAztecParameters .

Zie ook