AztecSymbolMode

AztecSymbolMode enumeration

Specificeert de Azteekse symboolmodus.

public enum AztecSymbolMode

Waarden

NaamWaardeBeschrijving
Auto0Geeft aan dat automatisch het beste symbool (Compact of Full-range) voor Aztec moet worden opgehaald. Dit is de standaardwaarde.
Compact1Specificeert het Compact-symbool voor Aztec. Aztec Compact-symbool staat slechts 1, 2, 3 of 4 lagen toe.
FullRange2Specificeert het Full-range symbool voor Aztec. Aztec Full-range symbool staat 1 tot 32 lagen toe.
Rune3Specificeert het Rune-symbool voor Azteken. Azteekse Runen zijn een reeks kleine maar duidelijke machineleesbare markeringen. Het staat alleen getalswaarden toe van 0 tot 255.

Voorbeelden

Dit voorbeeld laat zien hoe u de Azteekse symboolmodus wijzigt en een streepjescodeafbeelding opslaat.

[C#]
using (Aspose.BarCode.Generation.BarcodeGenerator generator = new Aspose.BarCode.Generation.BarcodeGenerator(EncodeTypes.Aztec))
{
  generator.CodeText = "125";
  generator.Parameters.Barcode.Aztec.AztecSymbolMode = AztecSymbolMode.Rune;
  generator.Save("test.png");
}
[VB.NET]
Using generator As New Aspose.BarCode.Generation.BarcodeGenerator(EncodeTypes.Aztec)
  generator.CodeText = "125"
  generator.Parameters.Barcode.Aztec.AztecSymbolMode = AztecSymbolMode.Rune
  generator.Save("test.png")
End Using

Zie ook