Equals

Equals(BaseEncodeType)

Retourneert een waarde die aangeeft of deze instantie gelijk is aan een opgegevenBaseEncodeType waarde.

public bool Equals(BaseEncodeType other)
ParameterTypeBeschrijving
otherBaseEncodeTypeEenBaseEncodeType waarde om te vergelijken met deze instantie.

Winstwaarde

WAAR als obj dezelfde waarde heeft als deze instantie; anders, vals.

Zie ook


Equals(object)

Retourneert een waarde die aangeeft of deze instantie gelijk is aan een opgegevenBaseEncodeType waarde.

public override bool Equals(object obj)
ParameterTypeBeschrijving
objObjectEen System.Object-waarde om te vergelijken met deze instantie.

Winstwaarde

WAAR als obj dezelfde waarde heeft als deze instantie; anders, vals.

Zie ook