CaptionParameters

CaptionParameters class

Bijschriftparameters.

public class CaptionParameters

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Alignment { get; set; }Bijschrifttest horizontale uitlijning. Standaardwaarde: StringAlignment.Center.
Font { get; }Caption font. Standaardwaarde: Arial 8pt regular.
NoWrap { get; set; }Specificeer woordterugloop (regeleinden) binnen tekst. Standaardwaarde: false.
Padding { get; set; }Captions paddings. Standaardwaarde voor CaptionAbove: 5pt 5pt 0 5pt. Standaardwaarde voor CaptionBelow: 0 5pt 5pt 5pt.
Text { get; set; }Bijschrifttekst. Standaardwaarde: lege tekenreeks.
TextColor { get; set; }Bijschrift tekst color. Standaardwaarde: Color.Black.
Visible { get; set; }Zichtbaarheid van ondertiteltekst. Standaardwaarde: false.

Zie ook