CodabarParameters

CodabarParameters class

Codabar-parameters.

public class CodabarParameters

Eigenschappen

NaamBeschrijving
CodabarChecksumMode { get; set; }Haal het checksum-algoritme voor Codabar-streepjescodes op of stel het in. Standaardwaarde: CodabarChecksumMode.Mod16. Om checksum-berekening in te schakelen, stelt u de waarde EnableChecksum.Yes in voor de eigenschap EnableChecksum. ZieCodabarChecksumMode .
CodabarStartSymbol { get; set; }Startsymbool (teken) van Codabar-symboliek. Standaardwaarde: CodabarSymbol.A
CodabarStopSymbol { get; set; }Stopsymbool (teken) van Codabar-symboliek. Standaardwaarde: CodabarSymbol.A

methoden

NaamBeschrijving
override ToString()Retourneert hiervan een door mensen leesbare tekenreeksrepresentatieCodabarParameters .

Zie ook