CodablockParameters

CodablockParameters class

Codablock-parameters.

public class CodablockParameters

Eigenschappen

NaamBeschrijving
AspectRatio { get; set; }Hoogte/Breedte-verhouding van 2D BarCode-module.
Columns { get; set; }Aantal kolommen.
Rows { get; set; }Aantal rijen.

methoden

NaamBeschrijving
override ToString()Retourneert hiervan een door mensen leesbare tekenreeksrepresentatieCodablockParameters .

Zie ook