Code16KParameters

Code16KParameters class

Code16K-parameters.

public class Code16KParameters

Eigenschappen

NaamBeschrijving
AspectRatio { get; set; }Hoogte/Breedte-verhouding van 2D BarCode-module.
QuietZoneLeftCoef { get; set; }Grootte van de linker stille zone in xDimension. Standaardwaarde: 10, wat betekent dat als xDimension = 2px de linker stille zone 20px is.
QuietZoneRightCoef { get; set; }Grootte van de rechter stille zone in xDimension. Standaardwaarde: 1, wat betekent dat als xDimension = 2px, de rechter stille zone 2px. is

methoden

NaamBeschrijving
override ToString()Retourneert hiervan een door mensen leesbare tekenreeksrepresentatieCode16KParameters .

Zie ook