CouponParameters

CouponParameters class

Couponparameters. Gebruikt voor UpcaGs1DatabarCoupon, UpcaGs1Code128Coupon.

public class CouponParameters

Eigenschappen

NaamBeschrijving
SupplementSpace { get; }Ruimte tussen het invoeren van de streepjescode en het aanvullen van de streepjescodeUnit waarde.

methoden

NaamBeschrijving
override ToString()Retourneert hiervan een door mensen leesbare tekenreeksrepresentatieCouponParameters .

Zie ook