DataMatrixParameters

DataMatrixParameters class

DataMatrix-parameters.

public class DataMatrixParameters

Eigenschappen

NaamBeschrijving
AspectRatio { get; set; }Hoogte/Breedte-verhouding van 2D BarCode-module.
CodeTextEncoding { get; set; }Haalt de codering van codetekst op of stelt deze in. Standaardwaarde: UTF-8
Columns { get; set; }Aantal kolommen.
DataMatrixEcc { get; set; }Haalt of stelt een Datamatrix ECC-type in. Standaardwaarde: DataMatrixEccType.Ecc200.
DataMatrixEncodeMode { get; set; }Codeermodus van Datamatrix-streepjescode. Standaardwaarde: DataMatrixEncodeMode.Auto.
MacroCharacters { get; set; }Macrotekens 05- en 06-waarden worden gebruikt om compactere codering in speciale modi te verkrijgen. Kan alleen worden gebruikt met DataMatrixEccType.Ecc200 of DataMatrixEccType.EccAuto. Kan niet worden gebruikt met EncodeTypes.GS1DataMatrix Standaardwaarde: MacroCharacters.None.
Rows { get; set; }Aantal rijen.

methoden

NaamBeschrijving
override ToString()Retourneert hiervan een door mensen leesbare tekenreeksrepresentatieDataMatrixParameters .

Zie ook