EncodeTypes

EncodeTypes class

Specificeert het type streepjescode dat moet worden gecodeerd.

public static class EncodeTypes

Eigenschappen

NaamBeschrijving
static AllEncodeTypes { get; }Geeft aan dat gegevens worden gecontroleerd met alle beschikbare symbologieën.

methoden

NaamBeschrijving
static GetNames()Haalt een array op van de namen van de coderingstypen.
static Parse(string, out BaseEncodeType)Converteert de tekenreeksrepresentatie van een BaseEncodeType naar zijn instantie. Een geretourneerde waarde geeft aan of de conversie is geslaagd of mislukt.
static TryParse(string, out BaseEncodeType)Converteert de tekenreeksrepresentatie van een BaseEncodeType naar zijn instantie. Een geretourneerde waarde geeft aan of de conversie is geslaagd of mislukt.

Velden

NaamBeschrijving
static readonly AustralianPosteParcelGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd Australische post binnenlandse eParcel-streepjescode streepjescodespecificatie
static readonly AustraliaPostVertegenwoordigt Australia Post Customer BarCode
static readonly AztecGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd Azteken streepjescodespecificatie
static readonly CodabarGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd CODABAR streepjescodespecificatie
static readonly CodablockFGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd Codablock-F streepjescodespecificatie.
static readonly Code11Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd CODE 11 streepjescodespecificatie
static readonly Code128Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd CODE 128 streepjescodespecificatie
static readonly Code16KVertegenwoordigt Code 16K barcode.
static readonly Code32Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd Code32 streepjescodespecificatie
static readonly Code39ExtendedGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd Verlengde CODE 39 streepjescodespecificatie
static readonly Code39StandardGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd Standaard CODE 39 streepjescodespecificatie
static readonly Code93ExtendedGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd Uitgebreide CODE 93 streepjescodespecificatie
static readonly Code93StandardGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd Standaard CODE 93 streepjescodespecificatie
static readonly DatabarExpandedVertegenwoordigt GS1 Databar uitgebreide barcode.
static readonly DatabarExpandedStackedVertegenwoordigt GS1 Databar uitgebreide gestapelde barcode.
static readonly DatabarLimitedVertegenwoordigt GS1 Databar beperkte barcode.
static readonly DatabarOmniDirectionalGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd GS1 Databar omnidirectioneel streepjescodespecificatie.
static readonly DatabarStackedVertegenwoordigt GS1 Databar gestapelde streepjescode.
static readonly DatabarStackedOmniDirectionalVertegenwoordigt GS1 Databar gestapelde omnidirectionele barcode.
static readonly DatabarTruncatedGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd GS1-gegevensbalk afgekapt streepjescodespecificatie.
static readonly DataLogic2of5Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd DataLogic 2 van 5 streepjescodespecificatie
static readonly DataMatrix2D barcode symbologie DataMatrix
static readonly DeutschePostIdentcodeVertegenwoordigt Deutsch Post barcode, deze symboliek is ook bekend als Identcode,CodeIdentcode,German Postal 2 van 5 Identcode, Deutsch Post AG Identcode, Deutsch Frachtpost Identcode, Deutsch Post AG (DHL)
static readonly DeutschePostLeitcodeVertegenwoordigt Deutsch Post Leitcode Barcode, ook bekend als German Postal 2 van 5 Leitcode, CodeLeitcode, Leitcode, Deutsch Post AG (DHL).
static readonly DotCodeGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd DotCode streepjescodespecificatie
static readonly DutchKIXGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd Nederlandse KIX streepjescodespecificatie
static readonly EAN13Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd EAN-13 streepjescodespecificatie
static readonly EAN14Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd EAN14 streepjescodespecificatie
static readonly EAN8Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd EAN-8 streepjescodespecificatie
static readonly GS1CodablockFGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd GS1 Codablok-F streepjescode specificatie. De codetekst moet haakjes bevatten voor AI.
static readonly GS1Code128Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd GS1-code 128 streepjescode specificatie. De codetekst moet haakjes bevatten voor AI.
static readonly GS1CompositeBarGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd GS1 Composiet Bar streepjescode specificatie. De codetekst moet haakjes bevatten voor AI. 1D-codetekst en 2D-codetekst moeten worden gescheiden met het symbool ‘/’
static readonly GS1DataMatrix2D barcode symbologie DataMatrix met GS1 string formaat
static readonly GS1DotCodeGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd GS1 DotCode streepjescode specificatie. De codetekst moet haakjes bevatten voor AI.
static readonly GS1QR2D-barcodesymboliek QR met GS1-stringformaat
static readonly HIBCAztecLICGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd HIBC LIC Azteken streepjescode specificatie.
static readonly HIBCAztecPASGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd HIBC PAS Azteken streepjescode specificatie.
static readonly HIBCCode128LICGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd HIBC LIC-code128 streepjescode specificatie.
static readonly HIBCCode128PASGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd HIBC PAS-code128 streepjescode specificatie.
static readonly HIBCCode39LICGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd HIBC LIC Code39Standaard streepjescode specificatie.
static readonly HIBCCode39PASGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd HIBC PAS Code39Standaard streepjescode specificatie.
static readonly HIBCDataMatrixLICGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd HIBC LIC DataMatrix streepjescode specificatie.
static readonly HIBCDataMatrixPASGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd HIBC PAS DataMatrix streepjescode specificatie.
static readonly HIBCQRLICGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd HIBC LIC QR streepjescode specificatie.
static readonly HIBCQRPASGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd HIBC PAS QR streepjescode specificatie.
static readonly IATA2of5Vertegenwoordigt IATA 2 van 5 barcode. IATA (International Air Transport Assosiation) gebruikt deze barcode voor het beheer van luchtvracht.
static readonly Interleaved2of5Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd INTERLEAVED 2 van 5 streepjescodespecificatie
static readonly ISBNGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd ISBN-nummer streepjescodespecificatie
static readonly ISMNGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd ISMN streepjescodespecificatie
static readonly ISSNGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd ISSN streepjescodespecificatie
static readonly ItalianPost25Vertegenwoordigt Italiaanse Post 25 barcode.
static readonly ITF14Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd ITF14 streepjescodespecificatie
static readonly ITF6Vertegenwoordigt ITF-6 streepjescode.
static readonly MacroPdf417Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd MacroPdf417 streepjescodespecificatie
static readonly MailmarkVertegenwoordigt Royal Mail Mailmark-streepjescode.
static readonly Matrix2of5Vertegenwoordigt Matrix 2 van 5 BarCode
static readonly MaxiCodeGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd MaxiCode streepjescodespecificatie
static readonly MicroPdf417Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd MicroPdf417 streepjescodespecificatie
static readonly MSIGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd MSI Plessey streepjescodespecificatie
static readonly NoneNiet gespecificeerd coderingstype.
static readonly OneCodeGeeft aan dat de gegevens moeten worden gecodeerd met USPS OneCode streepjescodespecificatie
static readonly OPCVertegenwoordigt OPC (Optical Product Code) Barcode, ook bekend als VCA Barcode VCA OPC, Vision Council of America OPC Barcode.
static readonly PatchCodeVertegenwoordigt patchcode streepjescode
static readonly Pdf417Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd Pdf417 streepjescodespecificatie
static readonly PharmacodeVertegenwoordigt Pharmacode-streepjescode.
static readonly PlanetGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd Planeet streepjescodespecificatie
static readonly PostnetGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd Postnet streepjescodespecificatie
static readonly PZNVertegenwoordigt PZN-streepjescode. Deze symboliek is ook bekend als Apotheek centraal nummer, Pharmazentralnummer
static readonly QRGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd QR code streepjescodespecificatie
static readonly RM4SCCVertegenwoordigt RM4SCC-streepjescode. RM4SCC (Royal Mail 4-state Customer Code) wordt gebruikt voor geautomatiseerd postsorteerproces in het VK.
static readonly SCC14Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd VCA14 streepjescodespecificatie
static readonly SingaporePostGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd Singapore Post-streepjescode streepjescodespecificatie
static readonly SSCC18Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd SSCC18 streepjescodespecificatie
static readonly Standard2of5Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd Standaard 2 van 5 streepjescodespecificatie
static readonly SwissPostParcelGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd Zwitserse postpakketstreepjescodestreepjescode specificatie. Ondersteunde typen: binnenlandse post, internationale post, aanvullende services (nieuw)
static readonly UPCAGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd UPC-A streepjescodespecificatie
static readonly UpcaGs1Code128CouponGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd UPC-coupon met GS1-128 uitgebreide code streepjescodespecificatie. Een voorbeeld van de invoertekenreeks: BarcodeGenerator.Codetext = “514141100906(8102)03”, waar UPCA-onderdeel “514141100906” is, GS1Code128-onderdeel is (8102)03.
static readonly UpcaGs1DatabarCouponGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd UPC-coupon met GS1 DataBar-toevoegingbarcode specification. An example of the input string: BarcodeGenerator.Codetext = “514141100906(8110)106141416543213500110000310123196000”, where UPCA part is “514141100906”, Databar part is “(8110)106141416543213500110000310123196000”. To change the caption, use Parameters.CaptionAbove.Text = “bedrijfsvoorvoegsel + aanbiedingscode”;
static readonly UPCEGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gecodeerd UPC-E streepjescodespecificatie
static readonly VINVertegenwoordigt VIN (Vehicle Identification Number) streepjescode.

Zie ook