ExtCodetextBuilder

ExtCodetextBuilder class

Helperklasse voor het automatisch genereren van codetekst van de Extended Codetext Mode

public abstract class ExtCodetextBuilder

methoden

NaamBeschrijving
AddECICodetext(ECIEncodings, string)Voegt codetekst toe met Extended Channel Identifier
AddPlainCodetext(string)Voegt gewone codetekst toe aan de uitgebreide codetekstitems
virtual Clear()Wist uitgebreide codetekstitems
abstract GetExtendedCodetext()Genereer uitgebreide codetekst uit de lijst met gegenereerde items

Zie ook