GS1CompositeBarParameters

GS1CompositeBarParameters class

GS1 Samengestelde staafparameters.

public class GS1CompositeBarParameters

Eigenschappen

NaamBeschrijving
LinearComponentType { get; set; }Type lineaire component
TwoDComponentType { get; set; }2D-componenttype

methoden

NaamBeschrijving
override ToString()Retourneert hiervan een door mensen leesbare tekenreeksrepresentatieDataBarParameters .

Zie ook