ITFParameters

ITFParameters class

ITF-parameters.

public class ITFParameters

Eigenschappen

NaamBeschrijving
ItfBorderThickness { get; set; }Haalt of stelt de dikte van een ITF-grens (draagbalk) in eenheidswaarde in. Standaardwaarde: 12pt.
ItfBorderType { get; set; }Grenstype van ITF-streepjescode. Standaardwaarde: ITF14BorderType.Bar.
QuietZoneCoef { get; set; }Grootte van de stille zones in xDimension. Standaardwaarde: 10, wat betekent dat als xDimension = 2px de stille zones 20px zijn.

methoden

NaamBeschrijving
override ToString()Retourneert hiervan een door mensen leesbare tekenreeksrepresentatieITFParameters .

Zie ook