MaxiCodeEncodeMode

MaxiCodeEncodeMode enumeration

Codeermodus voor MaxiCode-streepjescodes.

public enum MaxiCodeEncodeMode

Waarden

NaamWaardeBeschrijving
Auto0Codeer codetekst met een waarde die is ingesteld in de eigenschap ECIEncoding.
Bytes1Codeer codetekst als gewone bytes. Als het een Unicode-teken detecteert, wordt het teken gecodeerd als twee bytes, de onderste byte eerst.
ExtendedCodetext2Uitgebreide modus die meerdere ECI-modi ondersteunt.

Voorbeelden

[C#]
//Automatische modus
var codetext = "犬Right狗";
using (var generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.MaxiCode, codetext))
{
  generator.Parameters.Barcode.MaxiCode.ECIEncoding = ECIEncodings.UTF8;
  generator.Save("test.bmp");
}

// Bytes-modus
byte[] encodedArr = { 0xFF, 0xFE, 0xFD, 0xFC, 0xFB, 0xFA, 0xF9 };

// codeer array naar string
StringBuilder strBld = new StringBuilder();
foreach (byte bval in encodedArr)
  strBld.Append((char) bval);
var codetext = strBld.ToString();

using (var generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.MaxiCode, codetext))
{
  generator.Parameters.Barcode.MaxiCode.MaxiCodeEncodeMode = MaxiCodeEncodeMode.Bytes;
  generator.Save("test.bmp");
}

// Uitgebreide codetekstmodus
// maak codetekst
MaxiCodeExtCodetextBuilder textBuilder = new MaxiCodeExtCodetextBuilder();
textBuilder.AddECICodetext(ECIEncodings.Win1251, "Will");
textBuilder.AddECICodetext(ECIEncodings.UTF8, "犬Right狗");
textBuilder.AddECICodetext(ECIEncodings.UTF16BE, "犬Power狗");
textBuilder.AddPlainCodetext("Plain text");

// codetekst genereren
string codetext = textBuilder.GetExtendedCodetext();  

//genereren
using(BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.MaxiCode, codetext))
{
  generator.Parameters.Barcode.MaxiCode.MaxiCodeEncodeMode = MaxiCodeEncodeMode.ExtendedCodetext;
  generator.Parameters.Barcode.CodeTextParameters.TwoDDisplayText = "My Text";
	generator.Save("test.bmp");
}

Zie ook