MaxiCodeParameters

MaxiCodeParameters class

MaxiCode-parameters.

public class MaxiCodeParameters

Eigenschappen

NaamBeschrijving
AspectRatio { get; set; }Hoogte/Breedte-verhouding van 2D BarCode-module.
ECIEncoding { get; set; }ECI-codering ophalen of instellen. Gebruikt wanneer MaxiCodeEncodeMode Auto. is Standaardwaarde: ISO-8859-1
MaxiCodeEncodeMode { get; set; }Haalt of stelt een MaxiCode-coderingsmodus in. Standaardwaarde: Auto.
MaxiCodeMode { get; set; }Haalt een MaxiCode-coderingsmodus op of stelt deze in.
MaxiCodeStructuredAppendModeBarcodeId { get; set; }Haalt een MaxiCode-barcode-id op of stelt deze in in de gestructureerde append-modus. ID moet een waarde zijn tussen 1 en 8. Standaardwaarde: 0
MaxiCodeStructuredAppendModeBarcodesCount { get; set; }Haalt of stelt een MaxiCode-streepjescodetelling in gestructureerde toevoegmodus in. Telnummer moet een waarde tussen 2 en 8 zijn (maximaal aantal barcodes). Standaardwaarde: -1

methoden

NaamBeschrijving
override ToString()Retourneert hiervan een door mensen leesbare tekenreeksrepresentatieMaxiCodeParameters .

Zie ook