PatchCodeParameters

PatchCodeParameters class

PatchCode-parameters.

public class PatchCodeParameters

Eigenschappen

NaamBeschrijving
ExtraBarcodeText { get; set; }Specificeert codetekst voor een extra QR-barcode, wanneer PatchCode wordt gegenereerd in paginamodus.
PatchFormat { get; set; }PatchCode-indeling. Kies PatchOnly om een enkele PatchCode te genereren. Gebruik de pagina-indeling om een Patch-pagina te genereren met PatchCodes als randen. Standaardwaarde: PatchFormat.PatchOnly

methoden

NaamBeschrijving
override ToString()Retourneert hiervan een door mensen leesbare tekenreeksrepresentatiePatchCodeParameters .

Zie ook