QrExtCodetextBuilder

QrExtCodetextBuilder class

Uitgebreide codetekstgenerator voor 2D QR-barcodes voor ExtendedCodetext Mode van QrEncodeMode

Gebruik de eigenschap TwoDDisplayText van BarcodeGenerator om zichtbare tekst in te stellen op het verwijderen van beheertekens.

public class QrExtCodetextBuilder : ExtCodetextBuilder

Constructeurs

NaamBeschrijving
QrExtCodetextBuilder()De standaard constructeur.

methoden

NaamBeschrijving
AddECICodetext(ECIEncodings, string)Voegt codetekst toe met Extended Channel Identifier
AddFNC1FirstPosition()Voegt FNC1 op de eerste positie toe aan de uitgebreide codetekstitems
AddFNC1GroupSeparator()Voegt Group Separator (GS - ‘\u001D’) toe aan de uitgebreide codetekstitems
AddFNC1SecondPosition(string)Voegt FNC1 op de tweede positie toe aan de uitgebreide codetekstitems
AddPlainCodetext(string)Voegt gewone codetekst toe aan de uitgebreide codetekstitems
virtual Clear()Wist uitgebreide codetekstitems
override GetExtendedCodetext()Genereert uitgebreide codetekst uit de uitgebreide codetekstlijst.

Voorbeelden

Dit voorbeeld laat zien hoe de eerste positie van FNC1 in uitgebreide modus moet worden gebruikt.

[C#]
// maak codetekst
QrExtCodetextBuilder lTextBuilder = new QrExtCodetextBuilder();
lTextBuilder.AddFNC1FirstPosition();
lTextBuilder.AddPlainCodetext("000%89%%0");
lTextBuilder.AddFNC1GroupSeparator();
lTextBuilder.AddPlainCodetext("12345<FNC1>");

// codetekst genereren
string lCodetext = lTextBuilder.GetExtendedCodetext();

//genereren
using(BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR))
{
  generator.Parameters.Barcode.QR.QrEncodeMode = QREncodeMode.ExtendedCodetext;
  generator.Parameters.Barcode.QR.QrErrorLevel = QRErrorLevel.LevelL;
	generator.CodeText = lCodetext;
  generator.Parameters.Barcode.CodeTextParameters.TwoDDisplayText = "My Text";
	generator.Save("test.bmp");
}

Dit voorbeeld laat zien hoe de tweede positie van FNC1 in uitgebreide modus moet worden gebruikt.

[C#]
// maak codetekst
QrExtCodetextBuilder lTextBuilder = new QrExtCodetextBuilder();
TextBuilder.AddFNC1SecondPosition("12");
TextBuilder.AddPlainCodetext("TRUE3456"); 

// codetekst genereren
string lCodetext = lTextBuilder.GetExtendedCodetext();

//genereren
using(BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR))
{
  generator.Parameters.Barcode.QR.QrEncodeMode = QREncodeMode.ExtendedCodetext;
  generator.Parameters.Barcode.QR.QrErrorLevel = QRErrorLevel.LevelL;
	generator.CodeText = lCodetext;
  generator.Parameters.Barcode.CodeTextParameters.TwoDDisplayText = "My Text";
	generator.Save("test.bmp");
}

Dit voorbeeld laat zien hoe u de multi-ECI-modus gebruikt in de uitgebreide modus.

[C#]
// maak codetekst
QrExtCodetextBuilder lTextBuilder = new QrExtCodetextBuilder();
TextBuilder.AddECICodetext(ECIEncodings.Win1251, "Will");
TextBuilder.AddECICodetext(ECIEncodings.UTF8, "Right");
TextBuilder.AddECICodetext(ECIEncodings.UTF16BE, "Power");
TextBuilder.AddPlainCodetext(@"t\e\\st");  

// codetekst genereren
string lCodetext = lTextBuilder.GetExtendedCodetext();

//genereren
using(BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.QR))
{
  generator.Parameters.Barcode.QR.QrEncodeMode = QREncodeMode.ExtendedCodetext;
  generator.Parameters.Barcode.QR.QrErrorLevel = QRErrorLevel.LevelL;
	generator.CodeText = lCodetext;
  generator.Parameters.Barcode.CodeTextParameters.TwoDDisplayText = "My Text";
	generator.Save("test.bmp");
}

Zie ook