QrParameters

QrParameters class

QR-parameters.

public class QrParameters

Eigenschappen

NaamBeschrijving
AspectRatio { get; set; }Hoogte/Breedte-verhouding van 2D BarCode-module.
CodeTextEncoding { get; set; }Haalt de codering van codetekst op of stelt deze in. Standaardwaarde: UTF-8
QrECIEncoding { get; set; }Uitgebreide kanaalinterpretatie-ID’s. Het wordt gebruikt om de streepjescodelezer details te vertellen over de gebruikte referenties voor het coderen van de gegevens in het symbool. De huidige implementatie bestaat uit alle bekende tekensetcoderingen.
QrEncodeMode { get; set; }QR-symboliektype van de coderingsmodus van BarCode. Standaardwaarde: QREncodeMode.Auto.
QrEncodeType { get; set; }QR / MicroQR-kiezermodus. Selecteer ForceQR voor standaard QR-symbolen, Auto voor MicroQR.
QrErrorLevel { get; set; }Niveau van Reed-Solomon-foutcorrectie voor QR-barcode. Van laag naar hoog: LevelL, LevelM, LevelQ, LevelH. zie QRErrorLevel.
QrVersion { get; set; }Versie van QR-code. Van versie 1 tot versie 40 voor QR-code en van M1 tot M4 voor MicroQr. Standaardwaarde is QRVersion.Auto.
StructuredAppend { get; set; }QR gestructureerde toevoegparameters.

methoden

NaamBeschrijving
override ToString()Retourneert hiervan een door mensen leesbare tekenreeksrepresentatieQrParameters .

Zie ook