QrStructuredAppendParameters

QrStructuredAppendParameters class

QR gestructureerde toevoegparameters.

public class QrStructuredAppendParameters

Eigenschappen

NaamBeschrijving
ParityByte { get; set; }Krijgt of stelt de pariteitsgegevens van de QR-gestructureerde append-modus in.
SequenceIndicator { get; set; }Haalt of stelt de index in van de barcode van de QR-gestructureerde append-modus. Index begint vanaf 0.
TotalCount { get; set; }Krijgt of stelt de barcodes van de QR-gestructureerde append-modus in. Maximale waarde is 16.

Zie ook