SymbologyEncodeType

SymbologyEncodeType class

Codeertype symbologie. Zie EncodeTypes om instance. op te halen

public class SymbologyEncodeType : BaseEncodeType

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Classification { get; }Krijgt een classificatie van deze symbologie.
TypeIndex { get; }Krijgt een index van coderingstype
TypeName { get; }Krijgt een naam van coderingstype

methoden

NaamBeschrijving
Equals(BaseEncodeType)Retourneert een waarde die aangeeft of deze instantie gelijk is aan een opgegevenBaseEncodeType waarde.
override Equals(object)Retourneert een waarde die aangeeft of deze instantie gelijk is aan een opgegevenBaseEncodeType waarde.
override GetHashCode()Retourneert de hash-code voor deze instantie.
GetString()Converteert de instantie van BaseEncodeType naar zijn equivalente tekenreeksrepresentatie. De tekenreeksindeling is: “Index:0; Naam:Codabar”.
override ToString()Retourneert de naam van het gegeven BaseEncodeType als een string.

Voorbeelden

Dit voorbeeld laat zien hoe u een exemplaar van de klasse SymbologyEncodeType kunt krijgen.

[C#]
SymbologyEncodeType symbologyType = EncodeTypes.QR 
 
[VB.NET]
Dim symbologyType As SymbologyEncodeType 
symbologyType = EncodeTypes.QR

Zie ook